PRESSMATERIAL   |   PRODUCENT   |   BUTIK

Mästarrabatter är skapade för vanliga trädgårdar
av mästare inom trädgård. Varje år lanseras en
ny Mästarrabatt.
 
Bakom Mästarrabatten står GRO Plantskolor -
svenska detaljister och producenter av buskar,
träd och perenner inom Gröna näringens
riksorganisation - med stöd av International
Flower Bulb Centre i Holland.
 
Samarbets partners